โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

21 สิงหาคม 2554 //

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

นนทบุรี

เจ้าของ : โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553
ราคาตามสัญญา : 7,800,000

Certificate
Previous
Next
 
 

สำนักงาน

Previous
 • โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
 • ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
 • อาคารซีมิค
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย
 • อาคารเทเลคอม
 • อาคารชินวัตรไทย ถนนพระราม 4
 • อาคารสำนักงานใหม่ (IFCT)
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ราชบุรี
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑ์คณะรัฐมนตรี
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
 • สายการบินอินเดีย
 • สายการบินอียิปต์
 • Gulf Air
 • Qantas Airways
 • สายการบิน อินเดีย
 • KLM Royal Dutch Airline
 • สายการบินฝรั่งเศส
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • เดอะพาร์ค ชิดลม
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
 • บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
 • บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
 • บริษัท ปตท เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Next